Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ

14 σκάφη τύπου optimist που φέρουν τα εξής ονόματα:

 • Νίκος Βαγιάνος
 • Καπετάν Ν Φήκαρης
 • Καπετάν Κ Σπανός
 • Καπετάν Κ Ραπτάκης
 • Καρδάμυλα
 • Μαργαρίτης
 • Αγκάλη
 • Αγ Νικόλας
 • Καπετάν Η Μέλης
 • Καπετάν Γ Τετόνης
 • Μαρία Τσάκος
 • Μανώλης Ν Καραμούζος
 • Mare Nostrum
 • Νικόλας Δ Παπαλιός

4 σκάφη τύπου Laser που φέρουν τα ονόματα:

 • Γεωργίου Πατέρα
 • Μανώλη Κλειδά
 • Μάκρων
 • Αντώνης Αγγελικούσης

2 Φουσκωτά συνοδείας – ασφαλείας που φέρεουν τα ονόματα:

 • Πλοηγός
 • Ναυτικός Όμιλος Καρδαμύλων